Elektriku avariiväljakutsed - elektririkke põhjuse selgitamine, elektriohu lokaliseerimine ja vea kõrvaldamine.

Elektripaigaldiste kontroll ja hooldus. Auditi korraldamine. Konsultatsioon.

Teostusjoonised olemasolevatest elektripaigaldistest.

Elektritööd:
 • Faaside vahelise koormuste jaotamine, faasijärjestuse määramine.
 • Maakaablite (ka. paigalduskaablite) diagnostika (isolatsioonitakistuse mõõtmine ja pidevus test).
 • Maakaablite remont  (kaablimuhvide tegemine).
 • Pistikupesade ja lülitite vahetamine ja paigaldus.
 • Valgustite vahetamine ja paigaldus.
 • Elektriarvestite vahetamine ja paigaldus.
 • LED ribade vahetamine ja paigaldus (nt. köögi töötasapinna kohal).
 • Suitsu ja vingugaasi andurite paigaldus.
 • Nõrkvoolutööd, võrgu pistikute ja pesade ühendamine (cat5, cat6).
 • Statsionaarselt elektrivõrku ühendatavate seadmete (pliit, ahi, boiler jne) ühendamine elektrivõrku.
 • Kaablisoonte ja seadmetoosi aukude freesimine.
 • Kaablite installatsioon.
 • Elektrikilpide komplekteerimine, koostamine ja renoveerimine.
 • Maanduspaigaldiste ehitamine.